Kolloquium Diplom / Master / Bachelor

 • Typ: Kolloquium
 • Lehrstuhl: Wirtschaftspolitik
 • Semester: Sommersemester 2011
 • Zeit:

  Donnerstag, 11:30-13:00
  Raum 109 (1. Stock)
  20.13 Kollegium a Schloss - III

 • Beginn: 14.04.2011
 • Dozent:

  Professor Ingrid Ott

 • LVNr.: 2560001
 • Hinweis:

  Der nächste Termin für das Kolloquium ist Donnerstag, der 12.05.